نامه تشکر برخی از اساتید ادبیات تهران بزرگ از وبگاه عروض

11 آذر 1392

بسمه تعالی

ما استادان ادبیات فارسی آموزش و پرورش از «وبگاه عروض» برای به دست آوردن وزن عروضی و تحلیل شعرهای فارسی استفاده کرده و امکانات این وبگاه را برای این کار مناسب می‌دانیم.

ضمن آن که باید از این که سازنده در کنار کار اصلی این وبگاه به معرفی شعر فارسی، عروض و دیگر کارهای انجام شده در مورد آن پرداخته است، تشکر کنیم.

بی شک برای حفظ و اعتلای زبان و ادبیات فارسی که میراثی گرانبها از پیشینیان است، در زمانه ای که دنیای فناوری به سرعت رو به پیشرفت است، ما باید بیش از پیش تلاش کنیم و زبان و ادبیات غنی سرزمین خود را برای معرفی به دنیا و همگامی با دنیای فناوری آماده کنیم. یقینا این وبگاه می تواند در این راه، گام بلندی رو به جلو باشد. امید است با حمایت از طرح های این چنینی، وظیفه ی خود را در پاسداشت فرهنگ این مرز و بوم به خوبی ایفا کنیم.

راضیه سلیمیان منطقه 4

منیره شکری منطقه 4

علی دایی منطقه 4

زهرا شکری منطقه 4

میرعبدالاحد منطقه 4

فیروزه سودایی منطقه 15

نسرین یزدانی منطقه 4

خدیجه دهنمکی منطقه 4

محبوبه زینبی منطقه 4

زهره علیشا منطقه 4

استفاده از پایگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید می‌توانید از عروض حمایت مادی یا معنوی کنید.

حمایت مالی

در شبکه‌های اجتماعی، عروض را معرفی کنید.