حل مشکل فنی وبگاه عروض، اسفند 98

05 اسفند 1398

خوشبختانه مشکل فنی وبگاه عروض حل شد. پوزش ما را به خاطر توقف خدمات وبگاه بپذیرید.

مشکل فنی پیش‌آمده به علت جابجایی هاست وبگاه بوده است. گفتنی است تیم وبگاه عروض در حال حاضر شامل فقط دو نفر است که در وقت‌های آزاد به کار روی وبگاه می‌پردازند.

استفاده از پایگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید می‌توانید از عروض حمایت مادی یا معنوی کنید.

حمایت مالی

در شبکه‌های اجتماعی، عروض را معرفی کنید.