حذف دامنه‌ی arooz.net از پروژه‌ی عروض

07 خرداد 1400

با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری دامنه‌ی arooz.net، این دامنه از 25 تیر ماه پشتیبانی نخواهدشد.

علاقمندان به سایت، همچنان می‌توانند از دامنه‌ی prosody.ir استفاده کنند.

استفاده از پایگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید می‌توانید از عروض حمایت مادی یا معنوی کنید.

حمایت مالی

در شبکه‌های اجتماعی، عروض را معرفی کنید.