برقراری مجدد محدودیت 300 بیت در روز

30 فروردین 1399

با توجه به محدودیت‌های فنی سامانه، محدودیت تحلیل حداکثر 300 بیت در روز برای هر نفر، مجدداً در سامانه اعمال شد.

تعداد ابیات تحلیل‌شده در روز در صفحه‌ی تحلیل بیت به شما نمایش داده می‌شود.

استفاده از پایگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید می‌توانید از عروض حمایت مادی یا معنوی کنید.

حمایت مالی

در شبکه‌های اجتماعی، عروض را معرفی کنید.