ارائه مقاله «تشخیص وزن عروضی اشعار فارسی با استفاده از زنجیره مارکوف»

01 دی 1393

مقاله «تشخیص وزن عروضی اشعار فارسی با استفاده از زنجیره مارکوف» در هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران ارائه شد. در این مقاله مساله تشخیص وزن عروضی با استفاده از زنجیره مارکوف حل شده است. در بخش مقاله‌ها و گزارش‌ها میتوانید متن کامل این مقاله را دریافت کنید.

استفاده از پایگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید می‌توانید از عروض حمایت مادی یا معنوی کنید.

حمایت مالی

در شبکه‌های اجتماعی، عروض را معرفی کنید.