آمار بازدیدکنندگان وبگاه عروض

01 آذر 1392

روند مراجعه به وبگاه عروض در مدت فعالیت آن، نشان از افزایش علاقه کاربران اینترنتی به این مقوله است. جالب توجه‌ترین بخش نیز افزایش مراجعه کنندگان خارجی نسبت به مراجعه کنندگان ایرانی به وبگاه عروض است.

این بخش از گزارش از سرویس Awstat نصب شده بر روی وبگاه عروض استخراج شده و ماه 7 سال 2009 تا ماه 10 سال 2013 را شامل می‌شود.

2009

2010

2011

2012

2013

تعداد بازدیدکننده

1,393

6,100

12,824

19,631

26,928

تعداد صفحات بازدید شده

49,836

218,019

425,156

746,285

729,968

تعداد صفحات لینک داده شده به وبگاه عروض

341

691

1,211

2,646

2,830

درصد بازدیدکنندگان خارجی

24%

15%

39%

44%

52%

استفاده از پایگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید می‌توانید از عروض حمایت مادی یا معنوی کنید.

حمایت مالی

در شبکه‌های اجتماعی، عروض را معرفی کنید.