بيت را به تفکيک مصراع بدون حرکت گذاري وارد نماييد:

مصراع دوم:
مصراع اول :

برای آشنایی با قواعد عروض و روش به دست آوردن وزن عروضی، می‌توانید به کتاب «آشنایی با عروض و قافیه» نوشته ‏دکتر سیروس شمیسا مراجعه نمایید. همچنین می‌توانید به بخش دوم‎ ‎گزارش شماره یک در بخش مقالات و گزارشات مراجعه ‏نمایید. در آنجا ما به صورت خلاصه در مورد انواع عروض، تاریخچه آن و همچنین روش به دست آوردن وزن عروضی اشعار ‏فارسی توضیحاتی داده‌ایم‎.‎