نامه تشکر برخی از اساتید ادبیات تهران بزرگ از وبگاه عروض چاپ
نوشته شده توسط محمد مهدي مجيري   
بسمه تعالی
ما استادان ادبیات فارسی آموزش و پرورش از «وبگاه عروض» برای به دست آوردن وزن عروضی و تحلیل شعرهای فارسی استفاده کرده و امکانات این وبگاه را برای این کار مناسب می دانیم.
ضمن آن که باید از این که سازنده در کنار کار اصلی این وبگاه به معرفی شعر فارسی، عروض و دیگر کارهای انجام شده در مورد آن پرداخته است، تشکر کنیم.
بی شک برای حفظ و اعتلای زبان و ادبیات فارسی که میراثی گرانبها از پیشینیان است، در زمانه ای که دنیای فناوری به سرعت رو به پیشرفت است، ما باید بیش از پیش تلاش کنیم و زبان و ادبیات غنی سرزمین خود را برای معرفی به دنیا و همگامی با دنیای فناوری آماده کنیم. یقینا این وبگاه می تواند در این راه، گام بلندی رو به جلو باشد.
امید است با حمایت از طرح های این چنینی، وظیفه ی خود را در پاسداشت فرهنگ این مرز و بوم به خوبی ایفا کنیم.
راضیه سلیمیان منطقه 4
منیره شکری منطقه 4
علی دایی منطقه 4
زهرا شکری منطقه 4
میرعبدالاحد منطقه 4
فیروزه سودایی منطقه 15
نسرین یزدانی منطقه 4
خدیجه دهنمکی منطقه 4
محبوبه زینبی منطقه 4
زهره علیشا منطقه 4