افزایش پهنای باند چاپ
نوشته شده توسط محمد مهدي مجيري   
با توجه به استقبال گسترده از وبگاه عروض، برای دومین بار پهنای باند این وبگاه افزایش یافت.