صفحه نخست درباره پروژه
درباره ما
دقت سیستم PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط محمد مهدي مجيري   

وزن، نظم و تناسب خاصي است در اصوات شعر (=هجاها) اين نظم و تناسب اصوات به انحاي گوناگون نزد ملل مختلف مبين نوعي آهنگ و موسيقي است. وزن شعر فارسي مبتني بر توالي‌هاي خاصي از هجاهاي کوتاه و بلند در يک مصراع و تکرار عين آن در مصراع‌هاي ديگر است. بنابراين وزن شعر فارسي مجموعه‌اي از هجاهاي کوتاه و بلند است که با نظم مشخصي پي در پي قرار گرفته باشد. هر نظم خاص، وزن خاصي را به ذهن متبادر مي‌کند. پس: شعر فارسي به طور کلي مبتني بر کميت (کوتاه و بلندي) هجاهاست. (شميسا، سيروس، آشنايي با عروض و قافيه)

سیستمی که هم اکنون در این وبگاه قرار داده شده است، نسخه 1.10 می‌باشد، در این نسخه ما توانسته‌ایم برای31 وزن معروف فارسی به دقت 70% و برای 8 وزن پرکاربرد به دقت 80% درصد برسیم. در برازندگی‌های بالای 90 دقت سیستم به بیش از 90% رسیده است.

در این سیستم شما با وارد کردن یک بیت شعر سنتی فارسی، علاوه بر وزن عروضی و تقطیع شعر، می‌توانید اختیارات شاعری استفاده شده در شعر را مشاهده نمایید.

آخرین به روز رسانی در شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۵۳